แจ้งฝากถอน GOLDENSLOT

icon การฝากเงิน GOLDENSLOT

การฝากเงิน เติมเงินเข้ายูสเซอร์ ลูกค้าสามารถแจ้งทํารายการฝากเงินได้ทุกช่องทาง และแจ้งฝากได้ตลอด 24 ชั่วโมง สําหรับการเติมเงินเข้ายูสเซอร์นั้น ลูกค้าจะต้องทํารายการโอนเงินเข้ามาที่บัญชีของทางเรา ฝากขั้นตํ่า 100 บาท โดยจะ ต้องโอนเงินจากบัญชีของลูกค้าเท่านั้น สามารถโอนผ่านช่องทาง Internet Banking (โอนออนไลน์) , โอนผ่านตู้ ATM และโอนผ่านตู้ฝากเงินสดเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้ง เติมเงิน Goldenslot
เติมเงินสล็อต Goldenslot

1. แจ้งข้อมูลการฝากเงิน

เมื่อทําการโอนเงินมายังหมายเลขบัญชีธนาคารของทางเรา ให้ท่านติดต่อพนักงานเพื่อแจ้งข้อมูลการ ฝากเงิน สล็อต โดยรายละเอียดที่ต้องแจ้ง มีดังนี้ 1. แจ้งยูสเซอร์ของลูกค้า 2. แจ้งยอดเงินที่โอนเข้ามา 3. แจ้งเวลาที่ทํารายการโอน (เวลาในสลิป) 4. แจ้งช่องทางที่ทํารายการโอน (Internet Banking , ATM) 5. แจ้งธนาคารของเราที่ทํารายการโอนเงินเข้ามา

ในกรณีที่ลูกค้าโอนเงินผ่านตู้เงินสด จะต้องขีดสลิปและเขียนกํากับว่า “ใช้เพื่อเล่นคาสิโน” และต้องเขียน ยูสเซอร์ของลูกค้ากํากับไว้ด้วย ในการแจ้งทํารายการฝากเงิน จะต้องถ่ายรูป สลิป ส่งให้พนักงานตรวจสอบทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อ เป็นการป้องกันการนําสลิปมาแอบอ้าง , การแจ้งสลิปซํ้า และป้องกันการหลอกโอนเงิน

เติมถอน 2

2. รอพนักงานตรวจสอบข้อมูล

เมื่อพนักงานได้รับข้อมูลการแจ้งฝากเงินแล้ว พนักงานจะทําการตรวจสอบข้อมูล ว่ามียอดเงินเข้ามาถูกต้อง ตรงตามที่ท่านแจ้งหรือไม่ เมื่อตรวจพบยอดการโอนแล้ว ทางเราจะทําการเพิ่มยอดเครดิตในยูสเซอร์ให้ โดยจะใช้เวลาใน การเติมเงินเครดิตประมาณ 5 นาที ท่านก็สามารถเข้าสู่ระบบ และเริ่มเล่นเกมได้เลยทันที

ในกรณีที่ลูกค้าโอนเงินผ่านตู้เงินสด จะต้องขีดสลิปและเขียนกํากับว่า “ใช้เพื่อเล่นคาสิโน” และต้องเขียน ยูสเซอร์ของลูกค้ากํากับไว้ด้วย ในการแจ้งทํารายการฝากเงิน จะต้องถ่ายรูป สลิป ส่งให้พนักงานตรวจสอบทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อ เป็นการป้องกันการนําสลิปมาแอบอ้าง , การแจ้งสลิปซํ้า และป้องกันการหลอกโอนเงิน

การถอนเงิน GOLDENSLOT

สําหรับการทํารายการ ถอนเงิน Goldenslot ลูกค้าสามารถแจ้งทํารายการได้ 3 ช่องทาง คือการโทรแจ้งทาง Call Center , การแจ้งทํารายการทาง [email protected] และการแจ้งทํารายการทาง Telegram โดยเราจะมีพนักงานคอยให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง

เติมถอน 1

1. ออกจากระบบ GoldenSlot และติดต่อพนักงาน

เมื่อลูกค้าต้องการทํารายการ ถอนเงินสล็อต ออกจากยูสเซอร์ ให้ทําการล็อกเอ้าออกจากระบบ และให้ติดต่อ พนักงานเพื่อแจ้งทํารายการถอนเงิน โดยรายละเอียดที่ต้องแจ้ง มีดังนี้ 1. แจ้งยูสเซอร์ของลูกค้า 2. แจ้งยอดเงินคงเหลือในยูสเซอร์ 3. แจ้งยอดเงินที่ต้องการทํารายการถอน 4. แจ้งธนาคารที่ต้องการให้ทางเราโอนเงินกลับ 5. แจ้งชื่อบัญชีธนาคาร ซึ่งต้องตรงกับชื่อของลูกค้าเท่านั้น

เติมถอน 2

2. รอพนักงานทำรายการ 15 นาที

หลังจากที่พนักงานรับเรื่องการแจ้งถอนแล้ว พนักงานจะทําการตรวจสอบข้อมูล และเมื่อพบว่าข้อมูลที่ลูกค้า แจ้งมาถูกต้อง ก็จะทํารายการโอนเงินไปยังบัญชีของลูกค้า ตามยอดที่แจ้งทํารายการถอน โดยจะใช้เวลาในการทํารายการ ประมาณ 15 - 20 นาที

เงื่อนไขของการถอนเงิน

1. ถอนขั้นตํ่า 1,000 บาท
2. ลูกค้าสามารถถอนเงินได้วันละ 2 ครั้ง ในการแจ้งถอนเงินแต่ละครั้ง จะต้องมีระยะเวลาห่างกัน 12 ชั่วโมง เช่น แจ้งถอนตอนเวลา 09.00 น. จะสามารถถอนได้อีกครั้งเวลา 21.00 น.
3. ถอนเงินได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อวัน / 1 ยูสเซอร์
4. ก่อนการแจ้งทํารายการถอนเงิน ลูกค้าต้องล็อกเอ้าออกจากยูสเซอร์ทุกครั้ง
5. ในระหว่างที่ทํารายการถอนเงิน ห้ามลูกค้าล็อกอินเข้าในระบบ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
6. ในการถอนเงิน ทางเราจะทํารายการโอนเงินไปยังบัญชีที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้เท่านั้น
7. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนบัญชีการโอน สามารถเปลี่ยนธนาคารปลายทางได้ แต่ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับ บัญชีเดิม
8. หลังจากที่ทํารายการแจ้งเปลี่ยนบัญชีปลายทางรับเงิน ลูกค้าจะไม่สามารถทํารายการถอนได้จนกว่าจะครบ 24 ชั่วโมงนับจากที่แจ้งเปลี่ยนบัญชี

ในกรณีของการแจ้งทํารายการถอนเงิน แล้วลูกค้าล็อกอินเข้ายูสเซอร์ในระหว่างที่พนักงานกําลังทํารายการ ถอนอยู่นั้น หากทางเราพบว่า ยอดเงินในยูสเซอร์มีการเคลื่อนไหวในขณะดําเนินการ การแจ้งทํารายการถอนเงินจะถือว่า เป็นโมฆะ และทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

1

ติดต่อพนักงาน

Add Line ID : “@goldenslot88”
2

โอนเงินและแจ้งโอน

โอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่เราแจ้งไว้
3

รับรหัสเพื่อเข้าเล่น

รับยูสเซอร์เนมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

ฝากถอนอัติโนมัติ

ฝาก