สมาชิกแทงบอลออนไลน์ ระดับ Premium รับโบนัสฟรี 2%

โปรโมชั่น สําหรับลูกค้าแทงบอลออนไลน์ ที่มียอดธุรกรรม (เติมเงิน – ถอนเงิน) ตั้งแต่ 50 ธุรกรรมขึ้นไป จะถูกปรับให้ เป็นลูกค้าแบบ Premium และเมื่อทํารายการเติมเงินเข้ามา ทุกการเติมเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับทันที ฟรีโบนัส 2% จากยอดเติม และจะเติมเข้าให้ใน User ทันที

รายละเอียดโปรโมชั่น


1. สมาชิกสปอร์ตที่จะได้รับโปรโมชั่นนี้ จะต้องเป็นสมาชิกที่มียอดธุรกรรม (เติมเงิน-ถอนเงิน) ตั้งแต่ 50 ธุรกรรม ขึ้นไป

2. เมื่อมีการเติมเงินเข้ามายอดตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับทันทีโบนัส 2% จากยอดเติม สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

3. สําหรับลูกค้าที่มียอดเติมน้อยกว่า 500 บาทจะไม่ได้รับโบนัส 2%

4. ลูกค้าต้องมียอดเทิร์นโอเวอร์ไม่ตํ่ากว่า 3 เท่า (ยอดฝาก + โบนัส ) จึงจะสามารถถอนเงินโบนัสนี้ออกไปได้

5. การนับยอดเทิร์นโอเวอร์จะนับเฉพาะยอดการเดิมพันที่มีผลเป็น ชนะ / แพ้ เท่านั้น ยอดการเดิมพันที่ถูก ยกเลิก / เป็นโมฆะ , การเดิมพันสองฝั่งในเกมส์เดียวกัน จะไม่นับเป็นยอดเทิร์นโอเวอร์

6. ในกรณีที่ต้องการแจ้งถอนเงิน แต่มียอดเทิร์นโอเวอร์ไม่ถึงตามที่กําหนดไว้ สามารถทํารายการถอนได้ แต่ทางเจ้า หน้าที่จะทําการดึงโบนัสที่ได้รับจากโปรโมชั่นนี้คืนทั้งหมด

7. ชื่อ – นามสกุล ที่สมาชิกใช้ในการลงทะเบียน จะต้องตรงกับบัญชีธนาคารที่ทําการถอน มิฉะนั้นทางเราจะยกเลิก โปรโมชั่นนี้ทันที

8. กรณีที่เกิดการเดิมพันแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกโปรโมชั่นได้ในทุกๆ กรณี

9. ถ้าทางเราตรวจสอบพบการเล่นที่ผิดปกติ ทางเราจะดึงยอดโบนัสกลับทันที

10.การตัดสินของเจ้าหน้าที่ถือเป็นการสิ้นสุดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

11.สมาชิกสามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

PROMOTION GOLDEN SLOT & CASINO PROMOTION GOLDEN SLOT & CASINO