โปรโมชั่น Special Bonus ทุกยอดเติมรับโบนัสเพิ่มพิเศษอีก 1%

โปรโมชั่น Goldenslot คาสิโนออนไลน์ สําหรับสมาชิกที่มียอดธุรกรรมตั้งแต่ 100 ธุรกรรมขึ้นไป และเป็นสมาชิกกับเรา ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจะมีการปรับระดับการเรียกเป็น Premium Member Plus ทุกการเติมเงินตั้งแต่ 500 บาท จะได้ รับโบนัสพิเศษเพิ่มอีก 1% (จาก 5% เพิ่มอีก 1% รวมเป็น 6%)

รายละเอียดโปรโมชั่น


 1. ลูกค้าที่จะได้รับโปรโมชั่นนี้ จะต้องมียอดธุรกรรมทางการเงิน (เติมเงิน – ถอนเงิน) ตั้งแต่ 100 ธุรกรรมขึ้นไป และต้องเป็นสมาชิกกับเราตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
 2. เมื่อมีการเติมเงินเข้ามายอดตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับเพิ่มทันทีฟรีโบนัสอีก 1% (จาก 5% เพิ่มอีก 1% รวม เป็น 6%)
 3. สําหรับลูกค้าที่มียอดเติมน้อยกว่า 500 บาทจะไม่ได้รับโปรโมชั่นนี้
 4. ลูกค้าต้องมียอดเทิร์นโอเวอร์ไม่ตํ่ากว่า 5 เท่า (ยอดฝาก + โบนัส ) จึงจะสามารถถอนเงินโบนัสนี้ออกไปได้
 5. การนับยอดเทิร์นโอเวอร์จะนับเฉพาะยอดการเดิมพันที่มีผลเป็น ชนะ / แพ้ เท่านั้น ยอดการเดิมพันที่ถูก ยกเลิก / เป็นโมฆะ , การเดิมพันสองฝั่งในเกมส์เดียวกัน จะไม่นับเป็นยอดเทิร์นโอเวอร์
 6. ในกรณีที่ต้องการแจ้งถอนเงิน แต่มียอดเทิร์นโอเวอร์ไม่ถึงตามที่กําหนดไว้ สามารถทํารายการถอนได้ แต่ทางเจ้า หน้าที่จะทําการดึงโบนัสที่ได้รับจากโปรโมชั่นนี้คืนทั้งหมด
 7. ชื่อ – นามสกุล ที่สมาชิกใช้ในการลงทะเบียน จะต้องตรงกับบัญชีธนาคารที่ทําการถอน มิฉะนั้นทางเราจะยกเลิก โปรโมชั่นนี้ทันที
 8. กรณีที่เกิดการเดิมพันแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกโปรโมชั่นได้ในทุกๆ กรณี
 9. ถ้าทางเราตรวจสอบพบการเล่นที่ผิดปกติ ทางเราจะดึงยอดโบนัสกลับทันที
 10. การตัดสินของเจ้าหน้าที่ถือเป็นการสิ้นสุดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 11. สมาชิกสามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

PROMOTION GOLDEN SLOT & CASINO PROMOTION GOLDEN SLOT & CASINO