โปรโมชั่น Special Bonus VIP ทุกยอดเติมรับโบนัสเพิ่มพิเศษอีก 1%

โปรโมชั่น คาสิโนออนไลน์ สําหรับสมาชิกที่มีการปรับ Max การแทงอย่างสมํ่าเสมอ และมียอดธุรกรรมตั้งแต่ 100 ธุรกรรมขึ้นไป และเป็นสมาชิกกับเรา 3 ตั้งแต่เดือนขึ้นไป จะมีการปรับระดับการเรียกเป็น VIP Member Plus ทุกการ เติมเงินตั้งแต่ 40,000 บาทจะได้รับโบนัสพิเศษเพิ่มอีก 1% (จาก 2% เพิ่มอีก 1% รวมเป็น 3%)

รายละเอียดโปรโมชั่น


1. ลูกค้าที่จะได้รับโปรโมชั่นนี้ จะต้องเป็นลูกค้าที่มีการปรับ Max การแทงอย่างสมํ่าเสมอ และมียอดการทําธุรกรรม ทางการเงิน (เติมเงิน – ถอนเงิน) ตั้งแต่ 100 ธุรกรรมขึ้นไป และต้องเป็นสมาชิกกับเราตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

2. เมื่อมีการเติมเงินเข้ามาเพื่อปรับ Max ยอดตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่มทันทีโบนัสอีก 1% จากยอดเติม ( จาก 2% เพิ่มอีก 1% รวมเป็น 3%)

3. ลูกค้าต้องมียอดเทิร์นโอเวอร์ไม่ตํ่ากว่า 5 เท่า (ยอดฝาก + โบนัส ) จึงจะสามารถถอนเงินโบนัสนี้ออกไปได้

4. การนับยอดเทิร์นโอเวอร์จะนับเฉพาะยอดการเดิมพันที่มีผลเป็น ชนะ / แพ้ เท่านั้น ยอดการเดิมพันที่ถูก ยกเลิก / เป็นโมฆะ , การเดิมพันสองฝั่งในเกมส์เดียวกัน จะไม่นับเป็นยอดเทิร์นโอเวอร์

5. ในกรณีที่ต้องการแจ้งถอนเงิน แต่มียอดเทิร์นโอเวอร์ไม่ถึงตามที่กําหนดไว้ สามารถทํารายการถอนได้ แต่ทางเจ้า หน้าที่จะทําการดึงโบนัสที่ได้รับจากโปรโมชั่นนี้คืนทั้งหมด

6. ชื่อ – นามสกุล ที่สมาชิกใช้ในการลงทะเบียน จะต้องตรงกับบัญชีธนาคารที่ทําการถอน มิฉะนั้นทางเราจะยกเลิก โปรโมชั่นนี้ทันที

7. กรณีที่เกิดการเดิมพันแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกโปรโมชั่นได้ในทุกๆ กรณี

8. ถ้าทางเราตรวจสอบพบการเล่นที่ผิดปกติ ทางเราจะดึงยอดโบนัสกลับทันที

9. การตัดสินของเจ้าหน้าที่ถือเป็นการสิ้นสุดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

10.สมาชิกสามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

PROMOTION GOLDEN SLOT & CASINO PROMOTION GOLDEN SLOT & CASINO