โปรโมชั่น Welcome Super Combo Bonus ยิ่งเติม โบนัสยิ่งเพิ่ม โบนัสสูงสุด 100%

โปรโมชั่นสุดคุ้ม เมื่อสมัครสมาชิกใหม่กับเรา และทํารายการฝากเงินเข้ามาเล่นเกมส์อย่างต่อเนื่อง ยอดสมัครครั้งแรกขั้นตํ่า 1,000 บาทขึ้นไป เติมเงินครั้งต่อไป ขั้นตํ่า 500 บาท ยิ่งฝากมาก โบนัสก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โบนัสสูงสุด 100% โดยราย ละเอียดโบนัสที่จะได้รับ มีดังนี้

จํานวนครั้งในการเติม จํานวนครั้งในการเติม จํานวนครั้งในการเติม
ฝากเงินครั้งที่ 1 ฟรีโบนัส 10% 2,000 บาท
ฝากเงินครั้งที่ 2 ฟรีโบนัส 15% 1,500 บาท
ฝากเงินครั้งที่ 3 ฟรีโบนัส 20% 1,500 บาท
ฝากเงินครั้งที่ 4 ฟรีโบนัส 25% 1,000 บาท
ฝากเงินครั้งที่ 5 ฟรีโบนัส 30% 1,000 บาท
ฝากเงินครั้งที่ 6 ฟรีโบนัส 40% 500 บาท
ฝากเงินครั้งที่ 7 ฟรีโบนัส 50% 500 บาท
ฝากเงินครั้งที่ 8 ฟรีโบนัส 65% 500 บาท
ฝากเงินครั้งที่ 9 ฟรีโบนัส 80% 500 บาท
ฝากเงินครั้งที่ 10 ฟรีโบนัส 100% 500 บาท

กติกาและเงื่อนไขโปรโมชั่น

 1. ในการเปิดบัญชีครั้งแรก จะต้องมียอดเปิดบัญชีขั้นตํ่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
 2. ผู้ที่จะสมัครสมาชิกจะต้องไม่มีข้อมูลซํ้ากับระบบฐานข้อมูลที่เรามี เช่น ชื่อ – นามสกุล , เลขที่บัญชีธนาคาร และ เบอร์โทรศัพท์
 3. ในการเติมเงินเพื่อรับโปรโมชั่นในครั้งถัดไป สมาชิกจะต้องทํารายการฝากเงินเข้ามายอดตั้งแต่ 500 บาท ถึงจะมี สิทธิ์รับโปรโมชั่นนี้ต่อ
 4. สําหรับการทํารายการเติมเงินในครั้งถัดไป สมาชิกท่านใดที่มียอดเติมน้อยกว่า 500 บาทจะไม่มีสิทธิรับโปรโมชั่น นี้ และจะถือว่าสิ้นสุดโปรโมชั่นทันที
 5. การฝากเงิน ต้องฝากเข้ามาภายใน 1 วันเท่านั้น (วันที่สมัครสมาชิกวันแรก)
 6. ในกรณีที่มีการแจ้งถอนเงิน หรือมีการเติมเงินน้อยกว่า 500 บาท จะถือว่าสิ้นสุดโปรโมชั่นทันที
 7. สมาชิกต้องมียอดเทิร์นโอเวอร์ไม่ตํ่ากว่า 5 เท่า (ยอดฝากทั้งหมด + โบนัสทั้งหมด ) จึงจะสามารถถอนเงินโบนัส นี้ออกไปได้
 8. การนับยอดเทิร์นโอเวอร์จะนับเฉพาะยอดการเดิมพันที่มีผลเป็น ชนะ / แพ้ เท่านั้น ยอดการเดิมพันที่ถูก ยกเลิก / เป็นโมฆะ , การเดิมพันสองฝั่งในเกมส์เดียวกัน จะไม่นับเป็นยอดเทิร์นโอเวอร์
 9. ในกรณีที่ต้องการแจ้งถอนเงิน แต่มียอดเทิร์นโอเวอร์ไม่ถึงตามที่กําหนดไว้ สามารถทํารายการถอนได้ แต่ทางเรา จะทําการดึงโบนัสที่ได้รับจากโปรโมชั่นนี้คืนทั้งหมด
 10. ชื่อ – นามสกุล ที่สมาชิกใช้ในการลงทะเบียน จะต้องตรงกับบัญชีธนาคารที่ทําการถอน มิฉะนั้นทางเราจะยกเลิก โปรโมชั่นนี้ทันที
 11. ยอดโบนัสที่ได้รับ หากไม่มีการเดิมพันเกิดขึ้นใน 30 วัน หรือมียอดเทิร์นโอเวอร์น้อยกว่า 1 เท่าใน 30 วัน ทาง เราจะทําการดึงโบนัสคืนทันที
 12. กรณีที่เกิดการเดิมพันแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกโปรโมชั่นได้ในทุกๆ กรณี
 13. ถ้าทางเราตรวจสอบพบการเล่นที่ผิดปกติ ทางเราจะดึงยอดโบนัสกลับทันที
 14. การตัดสินของเจ้าหน้าที่ถือเป็นการสิ้นสุดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 15. สมาชิกสามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

PROMOTION GOLDEN SLOT & CASINO PROMOTION GOLDEN SLOT & CASINO