บริการถอนเงินตลอด 24 ชั่วโมง

โปรโมชั่น “ แจ้งถอนเงินสดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ” ลูกค้าของ Goldenslot.net ท่านใดที่ต้องการถอนเงินออกจาก User สามารถแจ้งทํารายการถอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ถอนได้วันละ 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 12 ชั่วโมง ถอนขั้นตํ่า 1,000 บาท ถอนสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อวันต่อ 1 User

รายละเอียดโปรโมชั่น


1.ลูกค้าที่ต้องการแจ้งถอนเงินสดเข้าบัญชี ต้องทํารายการ แจ้งถอนเงินทาง Call Center เท่านั้น สามารถแจ้งถอน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2. แจ้งถอนเงินขั้นตํ่า 1,000 บาท

3. ลูกค้าสามารถถอนเงินได้วันละ 2 ครั้ง ในการแจ้งถอนเงินแต่ละครั้ง จะต้องมีระยะเวลาห่างกัน 12 ชั่วโมง เช่น แจ้งถอนตอนเวลา 09.00 น. จะสามารถถอนได้อีกครั้งเวลา 21.00 น.

4. ในการถอนเงิน ทางเราจะทํารายการโอนเงินไปยังบัญชีที่ลูกค้าแจ้งไว้เท่านั้น

5. ระยะเวลาในการทํารายการถอนเงิน ประมาณ 15 – 30 นาที

6. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนบัญชีการโอน สามารถเปลี่ยนธนาคารปลายทางได้ แต่ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับ บัญชีเดิม

7. ในกรณีที่ต้องการแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพทืที่ใช้ลงทะเบียนกับทาง Goldenslot.net ลูกค้าสามารถแจ้งทํา รายการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ได้ แต่ต้องแจ้งข้อมูลในการยืนยันตัวตนกับทางพนันกงานให้ถูกต้อง

8. หลังจากที่ทํารายการแจ้งเปลี่ยนบัญชีปลายทางรับเงิน หรือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ลูกค้าจะไม่สามารถทํารายการ ถอนได้จนกว่าจะครบ 24 ชั่วโมงนับจากที่แจ้งเปลี่ยนบัญชีหรือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

9. การตัดสินของเจ้าหน้าที่ถือเป็นการสิ้นสุดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้

PROMOTION GOLDEN SLOT & CASINO PROMOTION GOLDEN SLOT & CASINO